Kontaktpersoner i Ullvi by

 

Kontaktpersoner: Obs! e-postadressen måste skrivas av!
Byuppsyningsman:
Bengt-Olof Sandén

Ordf i Byalaget:
Ulf Sundén

0247-370 26
Representanter i Rönnäs
Fjärdings Byaråd ->

Byuppsyningsmannen och
Ordförande i Byalaget
Ordf i Ullvi Kyrkbåtsroddare:
Mats Åfreds
0247-37162
kyrkbat@ullvi.se
Ullvi bystugefond:

0247-37114
Hyra av bystugan:

Hemsidan:

         

 

Uppdaterad 2021-06-13