Byuppsyningsmannens uppgifter

Byuppsyningsmannen är ordförande för Ullvi byamän och representerar markägarna i byn. Byamännen förvaltar den samfällda marken Vändatberget, Kårbacka, Elovesbacken, Ullvisheden samt ett mindre skogsskifte i Hällkaränget. Två mindre områden vid ”Färjan” och ”Törstugöla” är också allmänning. Åkervägarna ingår också, likaså Magasinshärbret och redskapsskjulet.

Byuppsyningsmannens utåtriktade uppgifter avser framförallt kontakten med kommunen vad gäller vägunderhåll av byvägarna inklusive sand till sandlådorna samt gatubelysningen.

Byuppsyningsmannen är en av byns representanter i Rönnäs Fjärdings Byaråd. Om byaråden och kommunbygderådet kan du läsa på hemsidan för "Leksandsbyar i samverkan", bysam.se.

Uppdaterad 2010-03-20