Byalagets uppgifter

är att tillvarata byns kulturella intressen och i egenskap av ägare vårda byns gamla kyrkbåt och båthus. Det ska verka för att byallmänningen Kårbacka ska leva vidare som en byns park och svara för att de anläggningar, promenadvägar, lekplan, planteringar m m hålls i gott stånd. I övrigt skall byalaget ta initiativ till sådant, som kan bidra till den allmänna trevnaden inom byn och särskilt söka samla ungdomen till gemensamma praktiska uppgifter till byns fromma. Medlemmar i byalaget är alla i byn födda eller där fast bosatta eller som har fritidshus i byn. 

Ordförande i bylaget är en av byns representanter i Rönnäs Fjärdings Byaråd. Om byaråden och kommunbygderådet kan du läsa på hemsidan för "Leksandsbyar i samverkan", bysam.se.

Uppdaterad 2010-03-20