Om Ullvi bys hemsida

Med hemsidan vill vi sprida aktuell information och berätta om planerade aktiviteter under året. Vi vänder oss till såväl de som bor i byn som till dem som har sina rötter här, men liksom andra intresserade, bor på annan ort. 

Vi vill också beskriva Ullvi by och dess historia i ord och bild. Mycket finns redan att läsa i de publikationer som givits ut av byn av vilka den senaste boken släpptes den 28 april 2007. Det finns dock mycket mer i våra bild- och dokumentarkiv, som vill vi göra tillgängligt på hemsidan. För närvarande finns flera hundra gamla, mestadels svart/vita bilder samt några hundra bilder i färg från modern tid i olika album på hemsidan.

Via länkar kan de som valt att ha ullvi.se som sin startsida på Internet snabbt och lätt nå information i närområdet såsom kommuninformation, information om kommunikationer och annan aktuell information, telefonnummerupplysning för Ullvi respektive för övriga landet, liksom tidningar, tidskrifter och radio och TV. Det finns också länkar till vädret för området de närmaste dagarna, brandrisk-, uv-strålnings- och pollenprognoser samt aktuell vattennivå för Siljanssystemet.

Hemsidan har två sökfunktioner liksom ett Forum för informationsutbyte och diskussion, som vi kallar "Torget", vilket också är namnet på majstångsplatsen mitt i byn. Från hemsidan kan besökaren också skicka vykort med anknytning till byn.

Hemsidan har under första året haft ca 500 besökare per månad som tittat på totalt drygt 160 000 sidor (inklusive bilder); under 2009 var besökarantalet i snitt 600 personer per månad (unika besök), allt enligt vår webbstatistik.

Hemsidan har byggts upp sedan mitten av februari 2007 och vi har valt att utveckla hemsidan öppet för att få in så mycket synpunkter som möjligt för att göra hemsidan intressant och tilltalande. Skriv till oss du också via Kontakta oss... i menyn till vänster, med idéer, önskemål och synpunkter och naturligtvis med påpekande om eventuella felaktigheter.

 

Om du vill söka på ullvi.se kan du göra det

antingen på Ullvis söksida på Google

eller här:

PicoSearch
  Help
Site Search by PicoSearch

 

Uppdaterad 2010-03-20