Nya bestämmelser i Personuppgiftslagen(PuL)

Fr o m den 1 januari 2007 gäller nya regler för behandling av personuppgifter som avsevärt mjukar upp reglerna för publicering av personuppgifter på Internet.

PuL ändrades (se 5 a § PuL) så att hanteringsreglerna bara behöver tillämpas när man behandlar personuppgifter som ingår i eller är avsedda att ingå i en struktur (till exempel ett register) som gör det påtagligt enklare att söka efter eller sammanställa uppgifterna. Sökmotorer på Internet där innehållet på en hemsida indexeras undantas också från hanteringsreglerna.

Den som är intresserad av att ta del av de nya reglerna kan läsa om dem här på Datainspektionens hemsida    

OH-bildspel också från Datainspektionen

 

 

Uppdaterad 2008-05-02