Ullvi by som din startsida på Internet

För att byta startsida i ditt Internetprogram (webläsaren) vilket i de allra flesta fallen är Internet Explorer så gör man så här:

När du är kommit in på vår hemsida så klickar du på Verktyg - Internetalternativ


Klicka Använd aktuell!


Då kommer http://www.ullvi.se att stå i Startsiderutan


Klicka då på Ok längst ner i rutan Internetalternativ!


Om du har Internet Explorer 7 (alltså med flikar) kan du ha flera startsidor. Inbördes ordning kan du stuva om i Startsidesrutan så här:Om du vill ha ullvi.se först markerar du den och klipper ut länken till ullvi.seSedan klistrar du in den ovanför den länk som du vill ha som nr två

 

 

Uppdaterad 2007-04-17