Fiskevårdsområden och fiskekort

Svenska Fiskevatten finns uppgifter om fiskevårdsområdena och kontaktpersoner i Leksand.

Fiskekort för Leksand-Insjöns fiskevårdsområde (omfattar 250 sjöar samt del av Österdalälven) säljs i Ullvi av Rönnäs Erik,  0247-370 62.Dagkort (1 dygn)

Veckokort (7 dagar)

Ortskort (1 år) 1)

Ortskort (1 år) 2) 
  50 kr

150 kr

200 kr

300 kr

1)
för fiskerättsägare, boende och ägare av fastighet i Leksand 

2) för
övriga

Barn under 16 år fiskar på målsmans kort.

Karta över fiskevårdsområdet, uppgift om vilka fiskar som finns i vilka sjöar samt regler och begränsningar för fisket framgår av fiskekortet.

Uppdaterad 2010-12-16