Fiskevårdsområden och fiskekort

Fiskekort för Leksand-Insjöns fiskevårdsområde (omfattar 250 sjöar samt del av Österdalälven).

På hemsidan för Leksand-Insjöns Fiskevårdsområde finns uppgifter om priser på fiskekort, ombud, fiskevårdsområdena mm.

Från den 1:a juni 2009 börjar försäljningen av det nya Siljansfiskekortet. Detta kort kommer att säljas av Siljan Turism och turistbyråerna. Kortet gäller i hela Siljan och Orsasjön.
För icke ortsbor som vill fiska i älven nedströms Leksands kyrka så måste de lösa fiskekort av Leksand-Insjöns Fiskevårdsområde i fortsättningen.

För ortsbor som köper årskort i Leksand-Insjöns FVO gäller även i fortsättningen att de får fiska i hela Siljan, Orsasjön och Byrviken med 1st handredskap = 1 spö per fiskare och kort.
När du som ortsbo skall fiska i Siljan, Orsasjön och Byrviken så gäller det numera andra fiskeregler i dessa vatten än i Leksand-Insjöns FVO. Du som fiskare är skyldig att ta reda på och följa dessa regler.

Från den 1:a Jan 2013 så har vi även ett trollingkort! Den ger dig rätten att fiska med max 10st spön. Fiskekortet gäller i hela fiskevårdsområdet med undantag för Ejen & Sångenområdet (även utterfiskeförbud i dessa sjöar). Tänk på båttrafiken om du trollar i Österdalälven! Löser du ett trollingkort så får du även fiska med handredskap i hela området.
Löser du ett trollingkort så ingår även det vanliga fiskekortet.
Obs! Trollingkortet gäller ej för fiske i delade vatten, dvs. vatten vi har gemensamt med andra fiskevårdsområden!

Fiskekort som inte har namn och adress ifyllt gäller ej.

Köp även fiskekort online: http://www.ifiske.se/fiskekort-leksand-insjon.htm

Dagkort (1 dygn)

Veckokort (7 dagar)

Ortskort (1 år) 1)

Ortskort (1 år) 2) 
  60 kr

160 kr

300 kr

400 kr

1)
för fiskerättsägare, boende och ägare av fastighet i Leksand 

2) för
övriga

Barn under 16 år fiskar på målsmans kort.

Karta över fiskevårdsområdet

Uppdaterad 2018-01-23