Byinformation

Information om byn finner du samlad under denna rubrik. Klicka på en underrubrik i förteckningen till vänster. Mer information av  regionalt och lokalt intresse finns också under Vädersidan och under Länkar. 

Byn är indelad i tre huvuddelar, Vändat - Gammelullvi, Mittibyn - Ullvisnäset och Kattbäck - Heden. Respektive bydel har ansvar för vissa gemensamma angelägenheter och aktiviteter under året:

Trettondagsfesten kring Trettondedag jul

Midsommarfirandet med servering i bystugan på Midsommardagen

Uppsättning och nertagning av julgranen på Tôrget sköts numera av Byamännen

Vilket år ansvarar respektive bydel?

2010 Vändat - Gammelullvi

2011 Mittibyn - Ullvisnäset

2012 Kattbäck - Heden

2013 Vändat - Gammelullvi

2014 Mittibyn - Ullvisnäset

2015 Kattbäck - Heden

2016 Vändat - Gammelullvi

2017 Mittibyn - Ullvisnäset

2018 Kattbäck - Heden

2019 Vändat - Gammelullvi

2020 Mittibyn - Ullvisnäset

2021 Kattbäck - Heden

2022 Vändat - Gammelullvi

2023 Mittibyn - Ullvisnäset

2024 Kattbäck - Heden

2025 Vändat - Gammelullvi

2026 Mittibyn - Ullvisnäset

2027 Kattbäck - Heden

2028 Vändat - Gammelullvi

2029 Mittibyn - Ullvisnäset

2030 Kattbäck - Heden

2031 Vändat - Gammelullvi

2032 Mittibyn - Ullvisnäset

 

 

Uppdaterad 2020-02-07