Byinformation

Information om byn finner du samlad under denna rubrik. Klicka på en underrubrik i förteckningen till vänster. Mer information av  regionalt och lokalt intresse finns också under Vädersidan och under Länkar. 

Byn är indelad i tre huvuddelar, Vändat - Gammelullvi, Mittibyn - Ullvisnäset och Kattbäck - Heden. Respektive bydel har ansvar för vissa gemensamma angelägenheter och aktiviteter under året:

Trettondagsfesten kring Trettondedag jul

Nertagning av julgranen på Torget

Midsommarfirandet med servering i bystugan på Midsommardagen

Uppsättning av julgranen på Torget till 1:a advent

Vilket år ansvarar respektive bydel?

2010 Vändat - Gammelullvi

2011 Mittibyn - Ullvisnäset

2012 Kattbäck - Heden

2013 Vändat - Gammelullvi

2014 Mittibyn - Ullvisnäset

2015 Kattbäck - Heden

2016 Vändat - Gammelullvi

2017 Mittibyn - Ullvisnäset

2018 Kattbäck - Heden

2019 Vändat - Gammelullvi

2020 Mittibyn - Ullvisnäset

Uppdaterad 2010-11-23