Ullvi byalag

Ullvi byalag bildades 1937 på initiativ av Karl Liljas för att som framgår av stadgarna att tillvarata byns kulturella intressen och i egenskap av ägare vårda byns gamla kyrkbåt och båthus. Det vill verka för att byallmänningen Kårbacka må bestå som en byns park och svara för att de anläggningar, som ungdomen där gjort, promenadvägar, lekplan, planteringar m m hålls i gott stånd. 

Byalagets och Byggnadsföreningen Hildurs styrelse hittar du här  

Styrelseprotokoll hittar du här

Årsmötesprotokoll hittar du här

Bystugan och dess bibliotek vill byalaget på allt sätt stödja och gagna och vara de sammanslutningar, som svara för dessa byns främsta kulturella tillgångar, till hjälp. Byalaget skall dra försorg om majstången och verka för att midsommaren firas på ett värdigt och traditionellt sätt. I övrigt skall byalaget alltid söka ta initiativ till sådant, som kan bidra till den allmänna trevnaden inom byn och särskilt söka samla ungdomen till gemensamma praktiska uppgifter till byns fromma.
Medlemmar i byalaget är alla i byn födda eller där fast bosatta eller som har fritidshus i byn. 

Varje vår kallar byalaget till städning och räfsning runt bystugan och stigarna på Kårbacka. 

Hyresintäkterna räcker inte till för att klara driftskostnaderna för bystugan utan årliga tillskott måste till. Byalaget står därför som arrangör för olika arrangemang. På valborgsmässoafton tänds en brasa på Nyåker. Kvällen inleds i bystugan med ärtsoppa och varm punsch.

På Kristi Himmelsfärdsdag, vandrar alla morgonpigga bybor upp till Nyåker på gökotta. 

Det mest välbesökta årliga arrangemanget, som byalaget står för, är midsommardagen. Till majstångsresningen kommer alla från byn, både unga och gamla, de fast boende och de fritidsboende. Vem som är högtidstalare brukar oftast hållas hemligt, men det är alltid en person, som har anknytning till byn. Efter ringdansen på vägen serverar byalaget kaffe med hembakat bröd i bystugan. Därefter spelar en orkester upp till dans.

Under sommaren har byalaget arrangerat en fotbollsmatch mellan barn och vuxna vid Ullvi skola. Efter några timmars vila träffas alla, både publik och spelare, vid Plassen för en trevlig grillkväll, då var och en tar med sig något att grilla.

En stor och vacker julgran reses på Torget den första söndagen i advent.

Som medarrangörer har byalaget hjälp av 1/3 av byns befolkning. Byn delas in i tre delar, som turas om att hjälpa till med årets evenemang. Under 2011 är det bydelarna Mittibyn och Näset, som är medarrangörer.

Byalaget har sedan starten 1937 letts av följande ordförande: Karl Liljas, Folke Elowsson, Gustaf Mörck, Barbro Hansson, Lars-Erik Rönnkvist, Mats Hedlund, Björn Olsson, Ulf Sundén, Ann Hedlund.

Uppdaterad 2015-03-21