Att bygga nytt i Ullvi

Förslag på nya byggnadstomter har presenterats för byn på ett möte i bystugan den 22 februari 2009. Det är arkitekten och bybon Bengt Ahlkvist som arbetat fram förslaget på initiativ av några bybor i Vändat. Se bilder på förslaget, klicka här!

Förslaget berör 4 befintliga fastigheter samt Ullvi S:4 (samfälligheten). Vilka fastigheter som berörs framgår här


Se förslaget, klicka här! Det finns två skrifter som handlar om att bygga nytt i våra trakter med många goda råd:

Att bygga nytt i värdefull kulturmiljö, utgiven av Leksands kommunBygga på landsbygden och i byar, utgiven av byggnadsnämnderna i norra och västra Dalarna

Läs också Områdesbestämmelser för Ullvi by

Uppdaterad 2009-02-23